نمونه سوالات ابتدایی

,

روش ساخت بادنما و بادسنج

| کانال تلگرام معلم یار (ویژه ی سال تحصیلی 97-96)