نمونه سوالات ابتدایی

,

بادسنج و بادنما چیست؟

| کانال تلگرام معلم یار (ویژه ی سال تحصیلی 97-96)