close
تبلیغات در اینترنت
معنی درس دوستی و مشاورت

کانال تلگرام معلم یار ویژه ی سال تحصیلی 97-96

تمامی مطالب رایگان و ویژه ی سال 96 - آپدیت روزانه مطالب

نمونه سوالات , پیک های آینه , طرح درس , کاربرگ , درسنامه , جزوه و ...

@MoallemYarIR| @MoallemYarIR1| @MoallemYarIR2| @MoallemYarIR3|
@MoallemYarIR4| @MoallemYarIR5| @MoallemYarIR6| پیک آدینه کانال تلگرام معلم یار ویژه ی سال تحصیلی 97-96 کانال تلگرام معلم یار ویژه ی سال تحصیلی 97-96 کانال تلگرام معلم یار ویژه ی سال تحصیلی 97-96 کانال تلگرام معلم یار ویژه ی سال تحصیلی 97-96 کانال تلگرام معلم یار ویژه ی سال تحصیلی 97-96 کانال تلگرام معلم یار ویژه ی سال تحصیلی 97-96

نمونه سوالات ابتدایی

,

معنی درس دوستی و مشاورت,معنی کلمات,معنی درس دوستی و مشاوره فارسی ششم ابتدایی,معنی درس دوستی و مشاوره,درس دوستی و مشاوره,درس دوستی و مشاورت,درس دوستی و مشاورت ششم,درس دوستی و مشاورت بنویسیم,معنی درس دوستی و مشاورت فارسی ششم,معنی درس دوستی و مشاورت کلاس ششم,معنی درس دوستی و مشاورت ششم,بازنویسی درس دوستی و مشاورت,پایه ششم ابتدایی,فارسی ششم ابتدایی,درس دوازدهم دوستی و مشاوره,معنی درس دوازدهم دوستی و مشاوره,کانال تلگرام ششم ابتدایی,معنی کلمات درس دوستی,معنی کلمات درس مشاوره,

دسترسی به مطالب سایت بصورت طبقه بندی شده

معنی درس دوستی و مشاورت

معنی درس دوستی و مشاورت

,معنی کلمات,معنی درس دوستی و مشاوره فارسی ششم ابتدایی,معنی درس دوستی و مشاوره,درس دوستی و مشاوره,درس دوستی و مشاورت,درس دوستی و مشاورت ششم,درس دوستی و مشاورت بنویسیم,معنی درس دوستی و مشاورت فارسی ششم,معنی درس دوستی و مشاورت کلاس ششم,معنی درس دوستی و مشاورت ششم,بازنویسی درس دوستی و مشاورت,پایه ششم ابتدایی,فارسی ششم ابتدایی,درس دوازدهم دوستی و مشاوره,معنی درس دوازدهم دوستی و مشاوره,کانال تلگرام ششم ابتدایی

سلام دوستان و همکاران محترم پایه ششم ابتدایی (دبستان)

در این پست از سایت 6Paye برای شما عزیزان , معنی درس دوستی و مشاوره فارسی ششم ابتدایی و آماده کردیم

امیدواریم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

فــدا

کانال تلگرام ششم ابتدایی

معنی درس دوستی فارسی ششم ابتدایی :

بدان ای پسر مردمان تا زنده اند از دوستان ناگزیرند

* معنی : ای فرزندم بدان که انسان تا زمانی که زنده است ناچار است که دوستانی داشته باشد.

  که مرد اگر بی برادر باشد به که بی دوست

* معنی : که اگر یک انسان برادر (خویشاوند) نداشته باشد بهتر از این است که هیچ دوستی نداشته باشد.

از آنکه حکیمی را پرسیدند که دوست بهتر یا برادر؟

* معنی : به این دلیل که از دانشمندی پرسیدند که دوست بهتر است یا برادر؟

گفت : برادر نیز، دوست به

* معنی : گفت : برادر اگر با انسان دوست نیز باشد خیلی بهتر می شود

پس به کار دوستان اندیشه کن و دوستی ایشان به مردمی و احسان، تازه دار

* معنی : پس به اعمال و رفتار دوستانت فکر کن و دوستی خود را با انسانیت و نیکی کردن حفظ کن

و چون دوست نو گیری پشت بر دوستان کهن مکن

* معنی : و زمانی که دوست جدیدی پیدا کردی دوستان قدیمی را از یاد نبر

دوست، همی طلب و دوستان کهن را بر جای همی دار تا همیشه بسیار دوست داشته باشی

* معنی : همیشه در حال پیدا کردن دوست باش و دوستان قدیمی را نیز برای خود نگه دار تا همیشه دوستان زیادی داشته باشی

و دیگر با مردمانی که با تو به راه دوستی روند و «نیم دوست» باشند، نیکویی و سازگاری کن

* معنی : و هچمنین با کسانی که دوستی مختصری داری با نیکویی رفتار کن

و در هر نیک و بد به ایشان مشفق باش

* معنی : و در حوادث نیک و بد نسبت به آنها مهربان باش

تا چون از تو مردمی ببینند، دوست یکدل شوند

* معنی : زیرا زمانی که این رفتار ها را از تو می بینند، دوست صمیمی و واقعی تو می گردند.

 

معنی درس مشاورت فارسی ششم ابتدایی :

مشاورت کردن در کارها از قوی رایی مردم باشد و از تمامی عقل و پیش‌بینی

* معنی : مشورت در کارها نشانه هوشمندی، دانایی و آینده نگری انسان است

چه هر کس را دانشی باشد و هر یکی چیزی داند؛ یکی بیشتر و یکی کمتر

* معنی : چون هر کسی دانشی دارد و چیزی می داند؛ بعضی ها بیشتر می دانند و بعضی ها کمتر

و یکی دانشی دارد و هرگز به کار نبسته است و نیازموده

* معنی : بعضی ها دانشی دارند و هرگز از آن استفاده نکرده اند و آن را امتحان نکرده اند

و یکی همان دانش داند و کار بسته است و آزموده

* معنی : و بعضی ها همان دانش را دارند و از آن استفاده کرده اند و آن را امتحان کرده اند

مَثَل این، چنان باشد که: یکی باشد که بسیار سفر ها کرده باشد و جهان بسیار دیده و سرد و گرم چشیده و در میان کارها بوده،با آن کس برابر نتوان کرد که هرگز سفر نکرده باشد و ولایت ها ندیده

* معنی : مثلاً آن کسی که سفرهای زیادی کرده و دنیا را دیده و تجربه های بسیاری کسب کرده است و کارهای بسیاری انجام داده باشد، با کسی که هرگز سفر نکرده باشد و شهر های مختلف را ندیده باشد نمی تواند یکسان باشد

و از این رو گفته اند : تدبیر با دانایان و پیران و جهان دیدگان باید کرد

* معنی : به همین دلیل گفته اند : برای انجام کارها باید با عاقلان و کهنسالان و افراد با تجربه مشورت کرد

و نیز یکی را خاطر تیزتر باشد و در کارها زودتر تواند دید و یکی کندفهم باشد

* معنی : و همچنین یکی هوش بیشتری دارد و نتیجه کارها را زودتر می تواند پیش بینی کند و یکی هوش کمتری دارد و دیرتر می فهمد

و تدبیر ده تنه چون زور ده مرد باشد

* معنی : همانطور که زور ده نفر از زور یک نفر بیشتر است فکر و اندیشه ده نفر هم از فکر و اندیشه یک نفر بهتر کار می کند

همه جهانیان معتقدند که هیچ آفریده، داناتر از پیغامبر (ص) نبوده است

* معنی : همه جهانیان به این عقیده دارند که هیچ آفریده ای در دنیا داناتر و عاقل تر از پیامبر (ص) نبوده است

و با این همه فضیلت و معجزات که او را بُود، خدای (تعالی) او را می فرماید

* معنی : «وَ شاور هُم فی الامر» : و با این همه خردمندی و معجزه ها که پیامبر داشت، خدای بلند مرتبه به او می فرماید : در کار ها با دیگران مشورت کن

یا محّمد چون کاری کنی و یا مهّمی تو را پیش آید، با یاران خویش تدبیر کن

* معنی : ای محمّد زمانی که می خواهی کاری را انجام بدهی و یا موضوع مهّمی پیش آمد با یاران خود مشورت کن

مشورت ناکردن در کارها، ضعف رایی باشد و هیچ شغلی بی مشورت، نیکو نیاید

* معنی : مشورت نکردن در کارها نشانه بی عقلی است و هیچ کاری بدون مشورت به خوبی انجام نمی شود

معنی درس دوستی و مشاورتمعنی کلمات درس دوستی فارسی ششم ابتدایی :

ناگزیر : ناچار حکیم : دانشمند بِه : بهتر

مردمی : انسانیّت احسان : نیکی کهن : قدیمی

طلب : درخواست همی طلب : انتخاب کن – بگیر – درخواست کن

سازگاری : سازش مشفق : دلسوز – مهربان

با تو نیم دوست باشند : با تو کمی دوست باشند یکدل : صمیمی

 

معنی کلمات درس مشاورت فارسی ششم ابتدایی :

مشاورت : مشورت – همفکری قوی رایی : هوشمندی

تمام عقلی : عاقل بودن – دانایی پیش بینی : آینده نگری

مَثَل : مثال ولایت : شهرها

در میان کارها بوده : کارهای زیادی انجام داده

تدبیر : چاره اندیشی – فکر کردن جهان دیده : باتجربه

خاطر : اندیشه تیزتر : قوی تر

تدبیر ده تَنه چون زور ده مَرده باشد : تصمیمی که توسط ده مرد گرفته می شود مانند زور ده نفر قوی و نیرومند است

فهم : درک کردن متفّق : اتفاق داشتن – هماهنگ بودن

پیش آید : اتفاق افتد شغل : کار فضیلت : برتری

تعالی : بلند مرتبه ضعیف رأیی : کم عقلیپیشنهادات و انتقادات خود را بیان کنید
نظرات ارسال شده
کاربر
عسل
1396/11/9 , 22:55

خخخخخخخخخخخخ

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
| کانال تلگرام معلم یار (ویژه ی سال تحصیلی 97-96)